Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

"Ίδια αμοιβή για ίδια δουλειά στο Δημόσιο"

"Ίδια αμοιβή για ίδια δουλειά στο Δημόσιο" συνιστά μία από τις βασικές αρχές που θα διέπουν το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας, με ορίζοντα εφαρμογής την 1.1.2016.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα σενάρια που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο περί των μειώσεων των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, καθώς στον σχεδιασμό του υπουργείου βρίσκεται μεν η ενσωμάτωση των επιδομάτων ορισμένων κατηγοριών (ειδικά μισθολόγια) στον ενιαίο μισθό, αλλά αυτό συνεπάγεται την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι την παροχή μεγαλύτερης σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ενδεχόμενη ελάχιστη μείωση δηλαδή, που θα υποστούν ορισμένες κατηγορίες στον καθαρό και όχι στον ονομαστικό μισθό, θα είναι ανεπαίσθητη και πολλαπλά ωφέλιμη και επιστρεφόμενη στον μισθό της σύνταξης.

Η σχεδιαζόμενη αυτή παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει τμήμα του εξορθολογισμού του μισθολογίου του Δημοσίου, που ζητούν οι δανειστές, συμπεριλαμβάνοντας οι τελευταίοι και τον περιορισμό τού μη μισθολογικού κόστους (έξοδα μετακινήσεων, εκτός έδρας, οδοιπορικά κ.λπ.). Εξάλλου, ήδη από την επίσημη πρώτη του νέου αναπλ. υπουργού Χρ. Βερναδάκη είχε γίνει σαφές ότι η αρχή της "ίδιας αμοιβής για την ίδια δουλειά", θα αποτελέσει βασική αρχή της φιλοσοφίας του νέου μισθολογίου.

Το βασικό αγκάθι της διαπραγμάτευσης αναμένεται να αποτελέσει το σημείο της συμφωνίας για την αποσυμπίεση των μισθών του Δημοσίου, την ανακατανομή τους δηλαδή σε συνάρτηση με τις «δεξιότητες, την απόδοση και τη θέση ευθύνης», που ναι μεν θα φέρει αυξήσεις σε θέσεις ευθύνης ή μπόνους παραγωγικότητας, αλλά την ίδια στιγμή ενδέχεται να πλήξει και τον κατώτατο μισθό. Η πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζει ότι το τελευταίο αυτό ενδεχόμενο μπορεί να αποφευχθεί και να αντισταθμιστεί από την παρέμβαση με την ενσωμάτωση επιδομάτων στον μισθό.

Για το θέμα, τέλος, της μείωσης του κόστους της ελληνικής διοίκησης ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019, στελέχη της δημόσιας διοίκησης επισημαίνουν αρχικά το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων τη φετινή χρονιά "αδειάζοντας" ουσιαστικά το Δημόσιο, όπως και την κατατεθειμένη πρόθεση της κυβέρνησης για τον εξορθολογισμό της σπατάλης στις δαπάνες.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...