Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Δήμος Θεσ/νίκης: Τα... μπλοκάκια των κλήσεων που θα μοιράζει η Δημοτική Αστυνομία εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή

Τα χρήματα που θα δοθούν για να τυπωθούν τα νέα μπλοκάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, για τις κλήσεις των παράνομα παρκαρισμένων θα εγκρίνει, στη συνεδρίασή της, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης!

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 14.00, η 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 

• Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2015 
• Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την ανάθεση της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
• Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού των Διευθύνσεων α) Κατασκευών και Συντηρήσεων και β) Πολιτισμού και Τουρισμού 
• Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση των έργων τέχνης του τμήματος Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων
• Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 
• Διάθεση πίστωσης ποσού 292.461,17€ για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του παραρτήματος του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης, με εργολαβία
• Έγκριση δαπάνης ποσού 92.835,34€ και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 92.075,20€ για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Αστυνομίας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...