Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. προς όλους τους Δήμους της Χώρας με θέμα: "Eνημέρωση σχετικά με την έκδοση εγκυκλίου που αφορά στην καταγραφή των αποτελεσμάτων εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4325/2015 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» από τους Δήμους της Χώρας"

Το νέο ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά πρόσφατη εγκύκλιό του, που αφορούσε την "καταγραφή των αποτελεσμάτων εφαρμογής του άρθρου 19 του ν.4325/2015 (Α’ 47) «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας» από τους Δήμους της Χώρας". 

Δείτε το παρακάτω:Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...