Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Σε απαξίωση οδηγείται η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας

Είναι αποδεδειγμένο πια ότι μία εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση του ρόλου των ΟΤΑ, όσον αφορά καίριους τομείς βασικών αρμοδιοτήτων τους όπως: το περιβάλλον, την καθαριότητα, την παράνομη στάθμευση, το κυκλοφοριακό, τους κοινόχρηστους χώρους την υπαίθρια διαφήμιση, την πολιτική προστασία, το παραεμπόριο, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (γνήσιο υπογραφής κατ’ οίκον, υποβοήθηση ηλικιωμένων ) συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και τους όρους διαβίωσης τους στα πλαίσια της καθημερινότητας τους.

Συνεπώς με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»  επήλθε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποκαθιστώντας μία από τις μεγαλύτερες  αστοχίες της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ο Δήμος Ιεράπετρας ήταν από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που επανασύστησε την Δημοτική Αστυνομία, με πρωτοστάτη το Δήμαρχο κ. Καλαντζάκη Θεοδόση. Μάλιστα στην πρόσφατη τροποποίηση του οργανισμού η Δημοτική Αστυνομία τοποθετήθηκε ως ανεξάρτητο και αυτοτελές τμήμα το οποίο θα υπάγεται κατευθείαν στο Δήμαρχο.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας -μοναδικός μέχρι στιγμής εργαζόμενός της- και π. Αναπληρ. Πρόεδρος Δημοτικών Αστυνομικών Κρήτης κ. Μαρίνος - Ιωάννης Γαϊτανάκης ανέφερε ότι «Προς γενική έκπληξη οι διατάξεις του ανωτέρου Νόμου, επανίδρυσαν την Δημοτική Αστυνομία μόνο «κατ’ όνομα» και όχι «κατ’ ουσία» αφού μία σειρά από διατάξεις που περιείχε το άρθρο 19,  αντί να φροντίσουν για την ενίσχυση και την ισχυροποίηση του θεσμού (που υποτίθεται ότι επανασυστήθηκε επειδή απόλυτα χρήσιμος) έδωσαν το έναυσμα για την περαιτέρω υποβάθμιση του. Βασικά προβλήματα που δημιούργησε ο Νόμος ήταν κυρίως ότι δεν δόθηκε το δικαίωμα σε όλους να επιστρέψουν, δηλαδή δόθηκε το δικαίωμα επιστροφής μόνο στο 50% της προηγούμενης δύναμης και αυτό σε εθελοντική βάση, μάλιστα παραδόξως δίνονταν και κίνητρα στους Δημοτικούς Αστυνομικούς για επιλογή διαφορετικού φορέα από αυτό της Δημοτικής Αστυνομίας (μετάταξη στον τόπο συμφερόντων, αναγνώριση πτυχίων κλπ) πράγμα που δεν προβλεπόταν για αυτούς που πραγματικά επέστρεφαν στη Δημοτική Αστυνομία! Το δεύτερο παράδοξο ήταν το δικαίωμα που δόθηκε στους Δήμους να συστήσουν ή όχι την Υπηρεσία μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την διάταξη αυτή την «εκμεταλλεύτηκαν» πολλοί Δήμαρχοι ανά την Ελλάδα με αποτέλεσμα να επέλθει περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού των Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν, αφού υπήρχαν Δήμαρχοι που αποφάσισαν τη μη επανασύσταση είτε επειδή επέστρεφε πολύ μικρός αριθμός Δημοτικών Αστυνομικών, είτε επειδή λόγο πολιτικής σκοπιμότητας και ιδεολογίας δεν ήθελαν να στηρίξουν το θεσμό. Το τραγικό της υπόθεσης ήταν ότι Δημοτικοί Αστυνομικοί που είχαν επιλέξει συνειδητά να επανέλθουν στη Δημοτική Αστυνομία βρέθηκαν χωρίς να το θέλουν ως Διοικητικοί Υπάλληλοι. Τέλος ο ανωτέρω νόμος επέφερε και μία μεγάλη σύγχυση όσον αφορά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνόμευσης, παραβαίνοντας όλες τις βασικές αρχές μίας χρηστής διοίκησης.  Συγκεκριμένα δόθηκε δικαίωμα στους Δήμους που δεν επανασύστησαν την Δημοτική Αστυνομία για οποιοδήποτε λόγο, να αναθέτουν σε Δημοτικούς Υπάλληλους, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς στολή, να εκτελούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας και μάλιστα το σύνολο αυτών «προσβάλλοντας» και «εξευτελίζοντας» κατ εμέ τον όρο του «Αστυνομικού Υπαλλήλου».  Επίσης οι ίδιες αρμοδιότητες εξακολουθούν να εκτελούνται και από την ΕΛ.ΑΣ με αποτέλεσμα να υπάρχει μια επικάλυψη αρμοδιοτήτων και ενεργειών. Δηλαδή για παράδειγμα φανταστείτε στον κεντρικό δρόμο του Μακρύ Γιαλού, στο πρώτο κομμάτι που ανήκει στο Δ.Ιεράπετρας (και έχει Δ.Α.) να βεβαιώνει παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ένας Δημοτικός Αστυνομικός κανονικά με τη στολή του, στο υπόλοιπο μισό που ανήκει στο Δ.Σητείας (και που δεν επανασύστησε την Δ.Α.) να βεβαιώνει παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ένας δημοτικός υπάλληλος με τα πολιτικά και λίγο παρακάτω ένας Αστυνομικός του Α.Τ. Σητείας να κάνει το ίδιο πράγμα.

Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αστυνομία αποτελούνταν  από ειδικό ένστολο προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων, το οποίο έχει λάβει ειδική 8μηνης διάρκειας εκπαίδευση, είχε ιδιαίτερη ιεραρχία και για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, εκτελούσε καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Συνεπώς είναι καίριας σημασίας να δοθούν κίνητρα για την οικιοθελή-εθελοντική  επιστροφή όσον περισσότερων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών στην νέα υπηρεσία αφού το 60%  του προσωπικού υπηρετεί αυτή τη στιγμή σε νέους φορείς και σε αλλότρια καθήκοντα από αυτά που εκπαιδεύτηκε. Δηλαδή πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί εκπαιδευμένοι και με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της Δημοτικής Αστυνόμευσης απασχολούνται σε Εφορίες, Περιφέρειες, Καταστήματα Κράτησης κλπ. Αυτή  η κατάσταση αν μη τι άλλο είναι οξύμωρη και αντιφατική από τη στιγμή δηλαδή που με τον ίδιο νόμο-με το ίδιο άρθρο που επήλθε η επανασύσταση Δημοτική Αστυνομία, να υπάρχουν και διατάξεις που την υπονομεύουν και την οδηγούν σε απαξίωση και σταδιακά σε πλήρη «επιχειρησιακή ανεπάρκεια», είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία νόμος που φροντίζει για την επαναλειτουργία ενός θεσμού ταυτόχρονα να φροντίζει και για την υποστελέχωση και την αποδόμηση του»

www.anatolh.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...