Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Ένας Δημοτικός Αστυνομικός θα λειτουργήσει ξανά τη Δημοτική Αστυνομία στον Αγ. Νικόλαο

Σειρά αρμοδιοτήτων, που μπορεί να ασκεί η επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία Αγίου Νικολάου, ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Με την ψήφιση του Ν.4325/2015 επανασυστήθηκαν αυτοδίκαια οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίες είχαν καταργηθεί με τον Ν.4172/2013 και τότε οι δημοτικοί αστυνομικοί είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στο μεσοδιάστημα οι περισσότεροι απ' όσους υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί στο Δήμο Αγίου Νικολάου τακτοποιήθηκαν με μετάταξη σε άλλες Υπηρεσίες. Από 12/5/2015 – 21/5/2015 είχε δοθεί προθεσμία ώστε, εθελοντικά, όποιοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί το επιθυμούσαν να κατέθεταν αίτηση για επανένταξή τους στη Δημοτική Αστυνομία. Στη Δημοτική Αστυνομία Αγίου Νικολάου, υπέβαλε αίτηση επιστροφής μόνο ένας εκ των παλιών δημοτικών αστυνομικών, για τον οποίο έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη κατάταξης στην επανασυσταθείσα θέση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 389/2015 απόφασή του ενέκρινε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα μέχρι τέλος Νοεμβρίου στη Δημοτική Αστυνομία αναμένεται να επιστρέψει και δεύτερο άτομο, γυναίκα πρώην δημοτική αστυνομικός. Εντούτοις, για να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά χρειάζεται πολύ περισσότερα άτομα, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρόσληψη επιπλέον ατόμων δεν διαφαίνεται στον ορατό χρονικό ορίζοντα...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...