Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη: Συστηματικός πλέον ο έλεγχος των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) από τη Δημοτική Αστυνομία

Εντείνονται οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μετά και από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε υλοποίηση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, παράλληλα με τον διαρκή έλεγχο των παρανόμων σταθμεύσεων, η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης προβαίνει πλέον και στον συστηματικό  έλεγχο των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις επιχειρήσεις αυτές που λειτουργούν είτε παρανόμως (άνευ αδείας λειτουργίας) είτε με τροποποίηση των όρων λειτουργίας τους, όπως αυτοί περιγράφονται στην άδεια τους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω ελέγχων, την Πέμπτη 12/11/2015 σε καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, καθώς αυτό λειτουργούσε  χωρίς την από τον νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και εκκενώθηκε με ταυτόχρονη παύση λειτουργίας.  Να σημειωθεί ότι και πριν από δέκα ημέρες είχε εκκενωθεί άλλο Κ.Υ.Ε. με ταυτόσημη διαδικασία. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση μεικτό κλιμάκιο Δημοτικών Αστυνομικών και Ελεγκτών της Δ/νης Προσόδων στα πλαίσια τακτικού ελέγχου και κάνοντας επίκληση και χρήση των ειδικών διατάξεων του Α.Ν. 2520/40 & Ν. 4025/11, που ρητά εξουσιοδοτούν τα αρμόδια όργανα της Δ.Α.  για εκκένωση του καταστήματος και παύση εργασιών, προέβη στις ανωτέρω ενέργειες αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας και γνώσεων του προσωπικού της Δ.Α. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...