Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Δελτίο Τύπου για απολογισμό Δημοτικής Αστυνομίας Ζακύνθου έτους 2015


Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ζακύνθου, από την επανασύστασή της τον Ιούνιο του 2015 έως σήμερα, στελεχωμένη με 3 Δημοτικούς Αστυνομικούς και δύο υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, εκτέλεσε 175 περιπολίες εκ των οποίων 149 πρωινές και 26 απογευματινές (πολλές φορές οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εργαζόταν και κατά την πρωινή και κατά την απογευματινή βάρδια λόγω έλλειψης προσωπικού) κατά τη διάρκεια των οποίων:

- Διεξήγαγε 115 ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των κοινόχρηστων χώρων
- Διεξήγαγε 48 ελέγχους για την αφισορύπανση
- Διενήργησε 749 επιδόσεις εγγράφων του οικείου Δήμου
- Διενήργησε 589 επιδόσεις εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
- Διενήργησε 22 επιδόσεις εγγράφων του ελεγκτικού συνεδρίου
- Διενήργησε 17 επιδόσεις εγγράφων άλλων Δήμων
- Παρείχε 32 φορές τη συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες για ρύθμιση κυκλοφορίας και τήρηση μέτρων τάξης κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων
- Παρείχε 23 βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση σε πολίτες σύμφωνα με το αίτημά τους
- Διεξήγαγε 14 αυτοψίες κατόπιν αιτήματος άλλων Υπηρεσιών
- Διενεργήθηκαν 73 σφραγίσεις-αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Ανταποκρίθηκε σε 19 αιτήματα για βεβαίωση γνησίου της υπογραφής κατ´ οίκον λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Για το επόμενο έτος οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων:

- Περί εγκαταλελειμμένων οχημάτων, η οποία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη της Ζακύνθου, λόγω έλλειψης θέσεων στάθμευσης.
- Κατά της παράνομης στάθμευσης, με έμφαση στην αντικοινωνική (θέσεις ΑΜΕΑ, ράμπες κ.λ.π.)
- Της κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
- Περί παράνομου υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου και στάσιμου.
Τέλος θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:
- Βεβαίωση γνησίου υπογραφής κατ´ οίκον, σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης
- Αυτοψίες για τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας και βεβαίωσης εν ζωή καθώς και για λοιπές διοικητικές πράξεις.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...