Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Έως 45.000 υπάλληλοι στο Μητρώο Επιτελικών Θέσεων – Ποιοι θα έχουν δικαίωμα ένταξης – Τι γίνεται με αξιολόγηση & επιλογή προϊσταμένων

Με διαφανείς και ανεξάρτητες διαδικασίες θα στελεχώνονται εφεξής οι επιτελικές θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης στη συντριπτική πλειονότητά τους, όπως τόνισε αναφερόμενος στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης. Η σύσταση του Μητρώου προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του δημοσίου, το οποίο παρουσίασε ο κ. Βερναρδάκης και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί με την τελική μορφή του στη Βουλή την Πέμπτη το βράδυ. Οι αλλαγές αυτές θα συνοδεύονται «με μια μεγάλη αλλαγή και επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων όλων των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Όπως είπε ο υπουργός, στις διαδικασίες για τη στελέχωση των θέσεων που θα καλυφθούν από το Μητρώο, «είναι 40.000 – 45.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι που εν δυνάμει μπορούν να συμμετάσχουν».

Στο Μητρώο θα μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αίτησής τους:

– Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών, εφόσον πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος

β) Είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης

δ) Έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί 3 τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη

– Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ,

– Το επιστημονικό προσωπικό των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.

Ακόμη, συζητείται η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο αποφοίτων της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να στελεχώνουν θέσεις μόνο σε περίπτωση που νωρίτερα δεν καλυφθούν οι θέσεις από δημοσίους υπαλλήλους.

Αξιολόγηση

«Πρώτη φορά εισάγεται ένα σύστημα συγκεκριμένο και διαφανές», τόνισε ο κ. Βερναρδάκης αναφερόμενος στο σκέλος του νομοσχεδίου που αφορά την αξιολόγηση. Στόχος των διατάξεων είναι η βελτίωση του παρεχόμενου έργου της δημόσιας διοίκησης, ενώ το νέο σύστημα που εισάγει την αμφίδρομη αξιολόγηση (δηλαδή αξιολόγηση των υφιστάμενων από τον προϊστάμενο και του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του) δεν διαθέτει τιμωρητικά χαρακτηριστικά.

Ακόμη, η πρόβλεψη για την ολομέλεια της διεύθυνσης των υπαλλήλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, διασφαλίζει σχέσεις συλλογικότητας.

Επιλογή προϊσταμένων

Για την επιλογή προϊσταμένων καθιερώνονται τέσσερα συστήματα μοριοδότησης:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,

γ) αξιολόγηση, και

δ) δομημένη συνέντευξη.

Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαμορφωθεί γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου. Θα γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή όπου τον πρώτο λόγο θα έχει το ΑΣΕΠ και θα τηρούνται πρακτικά.

Επίσης, επανέρχεται η μοριοδότηση πιστοποιημένης εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ και προβλέπονται κίνητρα για περαιτέρω επιμόρφωση, με τη μοριοδότησή της.

Επίσης, με το νομοσχέδιο για πρώτη φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση προβλέπεται η μοριοδότηση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε ανάλογες θέσεις ευθύνης.

Δείτε το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ όπως κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...