Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Αγρινίου: Έγκριση 10 προσλήψεων εκ των οποίων πέντε (5) Δημοτικούς Αστυνομικούς (3 ΠΕ κ 2 ΤΕ)

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους  2016 ως εξής: Για τον προγραμματισμό των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου Αγρινίου σε εξειδικευμένο τακτικό (μόνιμοι υπάλληλοι) προσωπικό ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω με σειρά προτεραιότητας: α/α Κατηγορία/κλάδος 

                               Κενές θέσεις στον Ο.Ε.Υ. / Αιτούμενες θέσεις προς κάλυψη 

1 ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας        3                                         3 
2 ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας           2                                         2 
3 ΠΕ Διοικητικού                             1                                         1 
4 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών      2                                         1 
5 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών     1                                         1 
6 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών      2                                         1 
7 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών            1                                         1

www.diorismos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...