Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Την Τρίτη 23/2 εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της βουλής το ν/σ για τη Δημόσια Διοίκηση (που περιλαμβάνει το άρθρο 40 για την αναγνώριση της διαθεσιμότητας) - Την Τετάρτη αναμένεται η ψήφισή του

Το νομοσχέδιο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» (στο οποίο με το άρθρο 40 αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη) εισάγεται στην ολομέλεια της βουλής, προς συζήτηση την Τρίτη 23.2 και ψήφιση την Τετάρτη 24.2.


Θυμηθείτε παρακάτω, όπως άλλωστε σας είχαμε ενημερώσει και ΕΔΩ, πως διατυπώθηκε τελικά (και ψηφίστηκε στις 16/2 από την Διαρκή Επιτροπή Διοικητικών υποθέσεων) το άρθρο 40 (για την αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας). Η διατύπωση αυτή εκτιμούμε ότι συμπεριλαμβάνει τελικά όλους τους συναδέλφους ανεξάρτητα από το πως επανατοποθετήθηκαν μετά το καθεστώς διαθεσιμότητας.Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ψηφιστεί και από τη ολομέλεια της Βουλής, για να ισχύσει ως νόμος.

http://diathesimoiekp.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...