Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Αναγνωρίζεται πλέον μισθολογικά και βαθμολογικά η διαθεσιμότητα ΚΑΙ των Δημοτικών Αστυνομικών - Πως διαμορφώθηκε το άρθρο 40

Όπως σας είχαμε προαναγγείλει -πάντα με κάθε επιφύλαξη- ΕΔΩ η διάταξη του άρθρου 40 του σ/ν με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» μετά από παρεμβάσεις πολλών  και διάφορων πλευρών, τελικά άλλαξε και περιλαμβάνει πλέον το σύνολο των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή ΚΑΙ τους Δημοτικούς Αστυνομικούς που αρχικά είχαν ξεχάσει. 

Δείτε παρακάτω πως διαμορφώθηκε το άρθρο 40: 
Άρθρο 40
Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α' 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 
Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...