Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Υπάλληλοι ΙΔΑΧ: Ποιοι κινδυνεύουν να μην τους αναγνωριστεί η προϋπηρεσία κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας

Το  θέμα της αποκατάστασης των διαθεσιμοτήτων θίγουν οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ με ανακοίνωσή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χρ. Βερναρδάκη.
Αναλυτικά, τονίζουν:
Με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων”, γίνεται κατανοητό ότι προτίθεστε να αποκαταστήσετε -εντός των αρμοδιοτήτων του υπουργείου σας- τις αδικίες που έχουμε υποστεί με το καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012).
Διαπιστώσαμε όμως ότι με την παρούσα διατύπωση του παραπάνω άρθρου (40), αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, μόνο για όσους επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του
Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47τ.Α’/11-5-2015).

Όμως υπάρχουν 1.900 περίπου υπάλληλοι από αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.47τ.Α’/11-5-2015), που κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, με τις ανακοινώσεις 1/2013 και 2/2013 του τέως Υπουργείου ΔΜΗΔ. και δεν επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015(Φ.Ε.Κ.47 τ.Α’/11-5-2015), αλλά παρέμειναν στις θέσεις αυτές. Με την ακριβή ερμηνεία του άρθρου 40, οι συνάδελφοι αυτοί δεν καλύπτονται.
Ζητάμε τη βελτίωση της διατύπωσης του άρθρου 40, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα ερμηνείας του νόμου σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων που δεν επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις του ν. 4325/2015, αλλά κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας μετατάχθηκαν-μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις, με τις σχετικές ανακοινώσεις του τέως Υπουργείου ΔΜΗΔ. και παρέμειναν στις θέσεις αυτές.
Παρακαλούμε λοιπόν να προστεθεί:
  • Για όσους υπαλλήλους ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α΄ 222), του ν.4172/2013 (Α’ 167), του ν.4250/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν.4316/2014 (Α’ 270) και επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015(Φ.Ε.Κ.47 τ.Α’/11-5-2015) ή μετετάχθησαν σε άλλες θέσεις, με σχετικές ανακοινώσεις του τέως Υπουργείου ΔΜΗΔ, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συνεχούς υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.
  • Ή να αφαιρεθεί η πρόταση «….και επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 11, 17, 18 και 21 του Ι\Μ325/2015(Φ.Ε.Κ.Ί7 τ.Λ’/11 5 2015)….»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...