Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Υπερβάλλουσα μείωση Δημοτικών Αστυνομικών και σχολικών φυλάκων που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους - Επιμένει το ΥΠ.ΟΙΚ. οτι δεν πρέπει να τους καταβληθεί λόγω...γραμματικής διατύπωσης

Με λίγα λόγια, επειδή στο άρθρο 19 του Ν. 4325/2015 (νόμος Κατρούγκαλου) δεν γίνεται ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ στην καταβολή και της υπερβάλλουσας μείωσης παρά μόνο αναφέρεται «με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα» το υπουργείο Οικονομικών παίζει με τις λέξεις και δεν εγκρίνει την καταβολή της προσωπικής διαφοράς γιατί -λέει- δε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης! Και ας βγαίνουν συνεχώς θετικές αποφάσεις για τη καταβολή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι και αυτό στα πλαίσια της "αποκατάστασης αδικιών" φαίνεται...Το δόγμα «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση, συνεχίζεται.

Μεταφέρουμε από το συνδρομητικό site dimosnet.gr

Σύμφωνα με το Υπ. Οικ. 2/53212/ΔΕΠ/25.09.2015 (φώτο 1) στο προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4325/2015, δεν δύναται να τους καταβληθεί η υπερβάλλουσα μείωση που τυχόν ελάμβαναν κατά την προηγούμενη οργανική τους θέση, παρά μόνο το ίδιο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στον ίδιο βαθμό που κατείχε πριν την υπαγωγή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Δημιουργήθηκε το ερώτημα εάν η ανωτέρω εγκύκλιος αφορά και τους δημοτικούς αστυνόμους και σχολικούς φύλακες, των οποίων τα θέματα ρυθμίζονται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Ν.4325/2015.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών (τηλεφωνική επικοινωνία) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν.4325/2015 υπάγονται και οι δημοτικοί αστυνόμοι και σχολικοί φύλακες και για το λόγο αυτό η ανωτέρω εγκύκλιος αφορά και τους υπαλλήλους αυτούς.

Όπως σας ενημερώσαμε και με ενημερωτικό δελτίο, είχε υποβληθεί σχετικό ερώτημα από Δήμο - συνδρομητή μας, που θα μας κοινοποιούσε τη γραπτή απάντηση, μόλις την ελάμβανε. 

Τελικά, η εξαιρετική συνάδελφος, την οποία ευχαριστούμε θερμά, μας κοινοποίησε το έγγραφο που περιμέναμε, μόλις το έλαβε ώστε να ενημερωθούμε όλοι.

Συγκεκριμένα το τμήμα εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου απάντησε με το Υπ. Οικ. 2/65050/ΔΕΠ/07.01.2016 (Φώτο 2), ότι τα διαλαμβανόμενα στο αριθ.2/53212/ΔΕΠ/25-9-2015 (φώτο 1) έγγραφο της Υπηρεσίας μας, έχουν εφαρμογή και στο προσωπικού του άρθρου 19 του ν.4325/2015.

Φώτο 1


Φώτο 2


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...