Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Σε προ-διαβούλευση το νέο σύστημα κινητικότητας των δημόσιων υπαλλήλων

Νέο σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων στο Δημόσιο σχεδιάζει η κυβέρνηση και για το σκοπό αυτό ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, έθεσε την Τετάρτη σε προδιαβούλευση τις βασικές αρχές του σχεδίου.

Στόχος του νέου συστήματος είναι – όπως αναφέρεται - να δοθεί τέλος σε μία σειρά παθογενειών, που διέπουν σήμερα τις μετατάξεις και αποσπάσεις όπως για παράδειγμα η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, η απουσία κριτηρίων για την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών, η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις που καλύπτονται, αλλά και η ύπαρξη πλήθους διαφορετικών διατάξεων.

Παράλληλα, θα επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μέσω κινητικότητας καθώς προβλέπεται κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών – σήμερα απαιτούνται υπογραφές από τουλάχιστον τρεις υπουργούς για να ολοκληρωθεί κάποια μετακίνηση υπαλλήλου στο Δημόσιο.

Βάσει του προτεινόμενου συστήματος θα δημιουργηθούν ενιαίες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τις κενές θέσεις, που καταγράφονται σε φορείς του Δημοσίου και τρεις φορές το χρόνο θα δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη μετακίνησή τους σε κάποια από αυτές.

«Βασική καινοτομία του προτεινόμενου συστήματος είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος κινητικότητας, βάσει ενιαίων κανόνων αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και εν γένει τις ακολουθούμενες διαδικασίες» επισημαίνεται χαρακτηριστικά και διευκρινίζεται πως πρόκειται για μετακίνηση αποκλειστικά σε εθελούσια βάση.

Προβλέπεται να λειτουργήσει μία Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που θα έχει συντονιστικό ρόλο καθώς και Υπηρεσίες Κινητικότητας (πιθανά στο πλαίσιο των υφιστάμενων διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού) στα υπουργεία και σε άλλους φορείς για την επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων, αλλά και για πιθανές εσωτερικές – εντός του ίδιου φορέα - μετακινήσεις υπαλλήλων.

Παράλληλα, στο προτεινόμενο σχέδιο γίνεται λόγος και για παροχή κινήτρων (π.χ. μισθολογικών, βαθμολογικής εξέλιξης, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας μετά από ορισμένο χρόνο – τρία χρόνια – μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων) για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές.

Προτείνεται επίσης να θεσμοθετηθούν απλουστευμένες, ενιαίες διαδικασίες για μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ ομοειδών φορέων (αναφέρονται ως παράδειγμα οι δήμοι και τα νοσοκομεία), ενώ δεν αποκλείεται η επέκταση της ρύθμισης συνυπηρέτησης συζύγων για θέσεις εκτός Αθήνας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του νέου συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα των δημοσίων φορέων και να προχωρήσει και η περιγραφή θέσεων εργασίας (job description), ώστε να επιτευχθεί η ηλεκτρονική χαρτογράφηση του προσωπικού και των κλάδων ανά φορέα.

Καινοτομία για το νέο σύστημα κινητικότητας αποτελεί και η πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης, όπου οι πολίτες δεν καλούνται να σχολιάσουν επί συγκεκριμένων ήδη διατυπωμένων νομοθετικών διατάξεων.

«Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε ο νομοθέτης να έχει τη δυνατόν πληρέστερη εικόνα των αναγκών αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο» αναφέρει ο κ. Βερναρδάκης.

     ► Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις απόψεις τους μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://opengov.diavgeia.gov.gr. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα τεθεί σε διαβούλευση το πλήρες σχέδιο του νομοσχεδίου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...