Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Δημόσιο: Πώς θα γίνει η εθελοντική κινητικότητα των υπαλλήλων

Εθελοντική κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, αποκλειστικά για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου, προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη Δημόσια Διοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, το νέο σύστημα κινητικότητας περιλαμβάνει κίνητρα για την κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές ή νησιωτικές θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώνεται εύκολα ενδιαφέρον για την κάλυψή τους.

Σε κάθε περίπτωση για τη συμμετοχή ενός φορέα στην κινητικότητα απαιτείται ηλεκτρονική «χαρτογράφηση» του προσωπικού και των κλάδων ανά φορέα/οργανική μονάδα, σε συνδυασμό με επικαιροποιημένα οργανογράμματα και περιγραφή θέσεων εργασίας.

Την πρόταση του νέου θεσμικού πλαισίου περί εθελοντικής κινητικότητας των υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση έθεσε χθες σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης. Βασική καινοτομία του προτεινόμενου συστήματος -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση- είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος κινητικότητας, βάσει ενιαίων κανόνων αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και εν γένει τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Το εν λόγω σύστημα προτείνεται να αφορά σε πρώτη φάση την κάλυψη θέσεων εργασίας υπαλλήλων, σταδιακά όμως θα μπορούσε να επεκταθεί και για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων, δεδομένου ότι η υφιστάμενη ακαμψία (μη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία προϊσταμένου εάν δεν παραιτηθεί από τη θέση του), περιορίζει υπέρμετρα το πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας. Ειδικότερα, οι κύριοι άξονες του προτεινόμενου πλαισίου κινητικότητας είναι:

Η κινητικότητα μεταξύ φορέων του Δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. Ως προστάδιο της μετάταξης δύναται να προβλεφθεί ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος), στο πέρας του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση του υπαλλήλου στο νέο φορέα.

Ο χρόνος 

Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα (π.χ. διαφορετικές υπηρεσίες ενός υπουργείου ή περιφερειακές υπηρεσίες), μπορεί να έχει τη μορφή της προσωρινής μετακίνησης για ορισμένο χρόνο (απόσπαση), υπό δύο προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενών θέσεων που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους, β) αποδεδειγμένες «σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες» (άρθρ. 68 ΥΚ).

Η παροχή κινήτρων (π.χ. μισθολογικά, βαθμολογικής εξέλιξης, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας μετά από ορισμένο χρόνο -π.χ. τρία χρόνια- μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων) για την κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές ή νησιωτικές θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώνεται εύκολα ενδιαφέρον για την κάλυψή τους.

Το πρόγραμμα κινητικότητας είναι συνεχές και εφαρμόζεται σε τρεις (3) κύκλους ανά έτος. Στο τέλος κάθε έτους κάθε Υπουργείο και φορέας του Δημοσίου ή ΟΤΑ αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών έκθεση με εκτίμηση για την πορεία του προσωπικού το επόμενο έτος. Παράλληλα, υπουργοί και επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών αποστέλλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών θέσεων. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες - διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο. 

Η δημοσιοποίηση του πίνακα των διαθέσιμων θέσεων θα επέχει θέση προκήρυξης και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα έχουν ένα χρονικό περιθώριο (π.χ. 20 ημέρες) για την υποβολή αιτήσεων απευθείας στις υπηρεσίες που ζητούν προσωπικό.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...