Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Ρόδος: Προκαταρκτική έρευνα για για τη μη απόλυση 5 -πρώην- δημοτικών αστυνομικών, που είχαν κάνει χρήση πλαστών δικαιολογητικών

Ενώπιον της Πταισματοδίκη Ρόδου κλήθηκε χθες ως μάρτυρας για να καταθέσει στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που προκάλεσε παρέμβαση του πρώην επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή, για τη μη απόλυση 5 δημοτικών αστυνομικών, που είχαν κάνει χρήση πλαστών δικαιολογητικών στα πλαίσια διαγωνισμών για την πρόσληψη τους, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κ. Ευάγγελος Μανδρακός.

Ο κ. Μανδρακός εγχείρησε στην Πταισματοδίκη 5 έγγραφα που υπέγραψε τον Μάιο του 2014 ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς, απαντώντας για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής για τους 5 δημοτικούς αστυνομικούς, που διατηρήθηκαν στις θέσεις τους.

Των εγγράφων του πρώην δημάρχου είχε προηγηθεί η από 25 Απριλίου 2014 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου επί των προτάσεων έκθεσης επιθεώρησης ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορούν στην εξέταση ανάκλησης   αποφάσεων διορισμού των 5 δημοτικών αστυνομικών.

Ο πρώην δήμαρχος τόνισε ότι αμφισβητείται η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης διορισμού των 5 δημοτικών αστυνομικών διότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών (έτος διορισμού 2008) από την πράξη διορισμού   εντός   των   οποίων   μπορεί   να   ανακληθεί   η   διοικητική   πράξη σύμφωνα με τα  όσα προβλέπει η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007.

Επιπλέον δε, δεν είχε προκύψει, ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, ήτοι η δόλια πρόκληση της παρανομίας από τους διορισθέντες, καθώς κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από τη στιγμή που το κρίσιμο δικαιολογητικό ήταν γνήσιο και όχι πλαστό, η δε αρμόδια κατά το νόμο Επιτροπή για τον έλεγχο των εγγράφων εκτίμησε αυτό εσφαλμένα ως το προβλεπόμενο εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό.

Εξάλλου ακόμα και να θεωρηθεί ότι ο υπάλληλος υπέβαλε ψευδή υπεύθυνη δήλωση,  το  ως άνω αδίκημα τελεσθέν το έτος 2008 είχε υποπέσει στην πενταετή παραγραφή.

Επίσης στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υφίστατο από την πλευρά των υπαλλήλων ούτε η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα περί ιθαγένειας ούτε ποινική καταδίκη ούτε και θέση του σε στερητική η επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Τέλος, όπως είχε επισημάνει ο πρώην δήμαρχος, είχε παρέλθει  ο   εύλογος  χρόνος  ανάκλησης   διοικητικής πράξης από   την   οποία   μάλιστα   έχουν   απορρεύσει,   δικαιώματα  του  διοικούμενου, ο δε εύλογος χρόνος ανάκλησης, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του ΑΝ 261/1968 (ΦΕΚ Α’ 12) ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

Πηγή: www.dimokratiki.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...