Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Έντονη δυσαρέσκεια από τον ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου για μετακίνηση των Μηχανικών (!) του Δήμου Λέσβου στην Δημοτική Αστυνομία

Έντονη δυσαρέσκεια από τον ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου

Ο ΕΜΔΥΔΑΣ Ν. Λέσβου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 25/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου (θέμα 17ο) με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες της καταργούμενης από το 2013 Δημοτικής Αστυνομίας σε ΠΕ Μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.

Σύμφωνα με τον Ν.4172/13, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας ορίζονται  Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Το επόμενο είναι να δούμε τους ΠΕ Μηχανικούς του Δήμου, στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Αναρωτιόμαστε αν αυτός είναι ο τρόπος ώστε να αξιοποιούνται οι ΠΕ Μηχανικοί του Δήμου Λέσβου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...