Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Δημόσιο: Πόσο έχουν μειωθεί οι μισθοί των υπαλλήλων σε 5 χρόνια

Τρομακτικούς ρυθμούς συρρίκνωσης ακολούθησε το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων από την αρχή της κρίσης. Στη διάρκεια της πενταετίας 2009-2013 καταγράφονται, σωρευτικά, μεσοσταθμικές μειώσεις από 25% έως 38% στις αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων, ανάλογα με το υπουργείο, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ στα ειδικά μισθολόγια οι περικοπές κυμαίνονται από 21% (σε αστυνομικούς) έως 35% (γιατρούς ΕΣΥ), ανάλογα με τον βαθμό του εργαζομένου, σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μεγαλύτερες μειώσεις υπέστησαν υπάλληλοι μικρής προϋπηρεσίας και χαμηλότερης βαθμίδας εκπαίδευσης. Αν μελετήσουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στις αποδοχές υπαλλήλων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκύπτει ότι ένας εργαζόμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με 5 χρόνια απασχόλησης υπέστη περικοπές ύψους 38%.

Αντίστοιχου ύψους ήταν και οι περικοπές σε υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ίδιας προϋπηρεσίας, αλλά και σε έναν υπάλληλο ΔΕ με 17 έτη εργασίας. Αν και μικρότερες, εξίσου όμως σημαντικές ήταν οι περικοπές που υπέστη ένας συνάδελφός τους ΠΕ, στο ίδιο υπουργείο, με 29 έτη απασχόλησης.

Περίπου στην ίδια αντιστοιχία κατανέμονται και οι περικοπές των υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού. Ενας εργαζόμενος ΔΕ με 5 έτη απασχόλησης είδε από την αρχή της κρίσης τις αποδοχές του να συρρικνώνονται κατά 35%. Μείωση 33% υπέστη το εισόδημα ενός συναδέλφου του ΔΕ με 17 έτη, 24% ενός υπαλλήλου ΔΕ με 29 έτη, 29% ενός υπαλλήλου ΠΕ με 5 έτη, 19% ενός υπαλλήλου ΠΕ με 17 έτη και 13% ήταν η μείωση των αποδοχών ενός υπαλλήλου ΠΕ με 29 έτη εργασίας.

Στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας, οι μισθοί μειώθηκαν στους εκπαιδευτικούς του υπουργείου από 34% (5ετής προϋπηρεσία) έως 18% (29ετής προϋπηρεσία). Οι παραπάνω… στατιστικοί κανόνες σπάνε στην περίπτωση των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. Σε όλες τις περιπτώσεις ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και έτη απασχόλησης, οι περικοπές δεν πέφτουν κάτω από το 38%.

Αντίστροφη ακολουθία παρατηρείται στα ειδικά μισθολόγια. Μικρότερη μείωση αποδοχών διαπιστώνεται σε έναν λέκτορα ΑΕΙ (27%) από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου με 29 έτη (33%), σε έναν ειδικευόμενο γιατρό (27%) από ό,τι σε έναν διευθυντή με 29 έτη (42%), καθώς και στους ενστόλους. Από την αρχή της κρίσης, ένας λοχίας υπέστη περικοπές ύψους 18%, ενώ ένας συνταγματάρχης 30%. Περικοπές 15% υπέστη ένας αστυφύλακας και 28% ένας αστυνομικός διευθυντής.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2009 έως το 2013, η μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο έπεσε από τα 24,5 δισ. ευρώ στα 15,8 δισ. Βέβαια, αυτή η μείωση συνδέεται άμεσα και με την «αιμορραγία» του Δημοσίου σε προσωπικό στη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Πίνακες με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συμπεριλήφθησαν στην έρευνα του υπουργείου Εσωτερικών για τα μεγέθη του Δημοσίου:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...