Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Δημόσιο – Αναβάθμιση υπαλλήλων, αξιολόγηση παντού

Την ανάδειξη του υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, με μεγάλη και σύγχρονη διοικητική εμπειρία και κατάρτιση, του δημοσίου, επιδιώκει, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Θέσεων προς την Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο προσυνεδριακό αυτό κείμενο τονίζεται ότι το δυναμικό αυτό μένει αναξιοποίητο και ο τρόπος με τον οποίο  «η Δημόσια Διοίκηση θα επιστρέψει στους δημόσιους λειτουργούς της» είναι  η βαθιά οργανωτική αλλαγή σε όλη την πυραμίδα του δημόσιου τομέα σε συνδυασμό μ’ ένα νέο σύστημα δημοκρατικής και συλλογικής αξιολόγησης και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και της επιλογής στελεχών. «Πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο νόμος 4369/16 (σ.σ. Βερναρδάκη) που επιφέρει ενίσχυση της αξιοκρατίας και μειώνει σημαντικά τον κομματικό εναγκαλισμό στη Δημόσια Διοίκηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα στην πρόταση γίνεται λόγος για μετασχηματισμό του κράτους με στόχο τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των αιρετών οργάνων του σε όλες τις βαθμίδες. «Με αυτές τις αλλαγές μπορεί να αποδυναμωθεί το ιδιαίτερο σύμπλεγμα πολιτικής εξουσίας και οικονομικής ισχύος, να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της δραστηριότητας του κράτους, να καταπολεμηθούν η διαφθορά και η γραφειοκρατία και να αξιοποιηθούν η γνώση και οι ικανότητες των εργαζομένων στο Δημόσιο. Ακόμα, αυτές οι αλλαγές χρειάζονται για να καταπολεμηθεί ο αυταρχισμός και η παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών που, έπειτα από τις δημοκρατικές τομές της μεταπολίτευσης, αναβίωσαν και ενισχύθηκαν για να επιβληθεί στην κοινωνία το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση.

Δείτε αναλυτικά τα κείμενα για τις αλλαγές στο δημόσιο:

Α. Μετασχηματισμός του κράτους

Ο προγραμματικός σκοπός του σοσιαλισμού απαιτεί και εμπεριέχει τον εκ βάθρων μετασχηματισμό του κράτους που οικοδομήθηκε ως μέσο της αστικής ταξικής κυριαρχίας, αλλαγή που περιγράφεται στην Ιδρυτική Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν είναι ενέργεια μιας στιγμής, αλλά διαδικασία η ταχύτητα και τα επιμέρους στοιχεία της οποίας εξαρτώνται κάθε φορά από τον συσχετισμό δυνάμεων στη χώρα μας και διεθνώς. Στη σημερινή φάση, απαιτούνται ώριμες αλλαγές για τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των αιρετών οργάνων του κράτους σε όλες τις βαθμίδες. Με αυτές τις αλλαγές μπορεί να αποδυναμωθεί το ιδιαίτερο σύμπλεγμα πολιτικής εξουσίας και οικονομικής ισχύος, να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της δραστηριότητας του κράτους, να καταπολεμηθούν η διαφθορά και η γραφειοκρατία και να αξιοποιηθούν η γνώση και οι ικανότητες των εργαζομένων στο Δημόσιο. Ακόμα, αυτές οι αλλαγές χρειάζονται για να καταπολεμηθεί ο αυταρχισμός και η παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών που, έπειτα από τις δημοκρατικές τομές της μεταπολίτευσης, αναβίωσαν και ενισχύθηκαν για να επιβληθεί στην κοινωνία το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα.

Δημοκρατική επαναθέσμιση του πολιτικού συστήματος

Το Σύνταγμα της Ελλάδας χρειάζεται αναμόρφωση, η οποία όμως δεν είναι τεχνική υπόθεση και διαδικασία. Σε κάθε εγχείρημα αναθεώρησης του Συντάγματος θα συγκρουστούν δύο διαμετρικά αντίθετες επιδιώξεις: η εμβάθυνση της δημοκρατίας και η προστασία των κοινωνικών κατακτήσεων από τη μια και η συνταγματοποίηση της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας από την άλλη, την οποία συνεχίζουν να επιδιώκουν τα κόμματα του παλαιού καθεστώτος. Γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος χρειάζεται προσεκτικά βήματα που θα παίρνουν υπόψη τους συσχετισμούς. Ανεξάρτητα όμως από τη διαδικασία και τους χρόνους της συνταγματικής αναθεώρησης, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές που μπορούν και πρέπει να αρχίσουν αμέσως και να γίνουν το ταχύτερο. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικό στοιχείο τέτοιων αλλαγών είναι η ενίσχυση του ρόλου των αιρετών συλλογικών οργάνων της λαϊκής κυριαρχίας και η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.

Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης – μια νέα δημοκρατική αποτελεσματικότητα

Στο Δημόσιο, ένα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, με μεγάλη και σύγχρονη διοικητική εμπειρία και κατάρτιση, μένει αναξιοποίητο μέσα σε ένα διοικητικό σύστημα που υποβαθμίζεται ως προς τις αρμοδιότητές του. Το δυναμικό αυτό χρειάζεται να αναδειχθεί. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στους δημόσιους λειτουργούς της. Γι’ αυτό χρειάζονται, εκτός από την βαθιά οργανωτική αλλαγή σε όλη την πυραμίδα του δημόσιου τομέα, ένα νέο σύστημα δημοκρατικής και συλλογικής αξιολόγησης και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και της επιλογής στελεχών. Πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο νόμος 4369/16 που επιφέρει ενίσχυση της αξιοκρατίας και μειώνει σημαντικά τον κομματικό εναγκαλισμό στη Δημόσια Διοίκηση.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...