Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Τι ζητάει από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Δημοτικός Αστυνομικός

Πρώην Δημοτικός Αστυνομικός που επέλεξε να ενταχθεί (σσ. παραμένοντας) στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, απευθύνεται μέσω αναφοράς του στο Αρχηγείο διατυπώνοντας ένα αίτημα, που κατά την άποψη μας έχει ιδιαίτερη ουσία.

Το policenet.gr έχει στη διάθεση του την εν λόγω αναφορά, την οποία και σας παρουσιάζει.

Για ευνόητους λόγους παραλείψαμε τα προσωπικά στοιχεία:

«Αναφέρω ότι είμαι πρώην Δημοτικός Αστυνομικός και επί δέκα (10) και πλέον χρόνια υπηρετούσα στο Δήμο της Αθήνας.

Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, τοποθετήθηκα προσωρινά την 07/07/2014 και οριστικά την 29/12/2014 στο Τμήμα Τροχαίας (…..) της Διεύθυνσης Αστυνομίας (….), όπου και υπηρετώ έως σήμερα.

Με την υπ’ αριθ.  (….) Διαταγή σας, επέλεξα να παραμείνω στην Ελληνική Αστυνομία και δεν δήλωσα να επανέλθω στον Δήμο Αθηναίων, διότι μου αρέσει το λειτούργημα του Αστυνομικού και οι υπηρεσίες που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Ως μάχιμος Δημοτικός Αστυνομικός στον ως άνω Δήμο αλλά και κατά το χρόνο υπηρεσίας μου στο Τμήμα Τροχαίας (…) εξοικειώθηκα με το αντικείμενο της εν λόγω Υπηρεσίας και επιθυμώ, όπως έχω δηλώσει και στην από 07/03/2016 δήλωση μου σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. (…..) Διαταγής σας, να ενταχθώ στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικός Φρουρός και όχι πολιτικός υπάλληλος.

Ωστόσο, επειδή έχω υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας μου, προϋπόθεση η οποία τίθεται στην ως άνω Διαταγή σας, προκειμένου οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να ενταχθούν στους Ειδικούς Φρουρούς, παρακαλώ όπως τροποποιηθεί η ως άνω προϋπόθεση, αν αυτό βεβαίως είναι δυνατόν. Για μένα το να ενταχθώ στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι όνειρο ζωής και πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντα του Ειδικού Φρουρού.

Παρακαλώ όπως αντιμετωπίσετε το αίτημα μου με κατανόηση.»

Σχόλιο policenet.gr :

Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες  του policenet.gr το συγκεκριμένο αίτημα του πρώην Δημοτικού Αστυνομικού έχει ήδη διαβιβαστεί προς την προϊστάμενη Αστυνομική Διεύθυνση, ώστε να φτάσει ιεραρχικός στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..

Μάλιστα όπως μαθαίνουμε  η Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας (Αστυνομική Υποδιευθύντρια στο βαθμό), στο οποίο υπηρετεί ο συγκεκριμένος πρώην Δημ. Αστυνομικός έχει συνηγορήσει θετικά στο εν λόγω αίτημα αναφέροντας πως ο ίδιος δείχνει ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι αποδοτικός και συνεργάζεται άψογα με το αστυνομικό προσωπικό.

Άποψη του policenet.gr είναι ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι άνθρωποι και οι ικανότητες τους δεν μπαίνουν σε καλούπια και όταν πρόκειται για επιλογή ανθρώπων που θα φορέσουν το ηρωικό σήμα της ΕΛ.ΑΣ., τότε η διεκδίκηση και η επιλογή των καλύτερων είναι μονόδρομος.

Ως εκ τούτου περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...