Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Παγώνει η κινητικότητα υπαλλήλων από δήμους με κενές το 50% και άνω των θέσεών τους – Μετατάξεις κατόπιν συνέντευξης

Τη δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση, πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του, αλλά και αλλαγή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές που προστέθηκαν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφ.Συν» το νέο σύστημα κινητικότητας, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του, το οποίο θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:

α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν

β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους

γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο

δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Για το τελευταίο στάδιο, λοιπόν, της διαδικασίας αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.

Προϋποθέσεις

Σε ότι  αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας η αλλαγή στο τελικό κείμενο είναι η εξής: πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων που πρέπει να έχει καλυμμένο ένας φορέας, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία. Αν δηλαδή οι φορείς που υπηρετούν οι υπάλληλοι έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Επίσης για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.

Η κινητικότητα θα έχει αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά και θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Οι μετατάξεις θα διενεργούνται με ενιαία σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα διεξάγονται ως αποσπάσεις διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:
  • έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
  • έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση – εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών
  • έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής – όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Από το σύστημα κινητικότητας εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των καταστημάτων κράτησης (σσ. βέβαια σε προηγούμενα δημοσιεύματα είχαμε διαβάσει το ακριβώς αντίθετο για τους υπαλλήλους των κ.κ. και πιο συγκεκριμένα για τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς. Να δούμε τελικά τι θα [υπερ]ισχύσει). και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των πρώην σχολικών φυλάκων που μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού των νοσοκομείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους είναι η έκδοση νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και, αντιστοίχως, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Σε τρεις κύκλους η διαδικασία της κινητικότητας

Η κινητικότητα θα διενεργείται σε τρεις κύκλους από την υπό σύσταση Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, στην οποία, με βάση τις τελευταίες προσθήκες, θα συμμετέχουν ως παρατηρητές -χωρίς δικαίωμα ψήφου- ένας εκπρόσωπος από την ΑΔΕΔΥ και ένας από την ΚΕΔΕ.

Το τελευταίο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους η Επιτροπή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων.

Θα αξιολογεί τα αιτήματα και θα τα εισάγει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων -με τη μορφή πίνακα- στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ετσι, κάθε υπάλληλος θα έχει πλήρη εικόνα των προς κάλυψη θέσεων – κάτι που αποτελεί και τη βασική καινοτομία του νέου συστήματος, που διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Στον πρώτο κύκλο, τα αιτήματα θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η Φεβρουαρίου. Στις επόμενες 15 ημέρες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία που θέλει να δεχτεί προσωπικό και αυτή θα αξιολογεί τις αιτήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου.

Η μετάταξη ή η απόσπαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη 15η Μαΐου. Η απόφαση θα κοινοποιείται στον υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες θα διέπουν τη δεύτερη και την τρίτη φάση (αναλυτικότερα βλ. γράφημα).

Για όσες μετατάξεις -με το σημερινό πλαίσιο- εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Κίνητρα

Ταχύτερη βαθμολογική προαγωγή κατά δύο έτη προβλέπεται για τους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής και να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Κατά ένα έτος μειώνεται ο απαιτούμενος για τη βαθμολογική προαγωγή χρόνος για όσους επιλέξουν να αποσπαστούν στην παραμεθόριο για δύο τουλάχιστον έτη.

Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που θα συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική εξέλιξη είναι έξι έτη. Για υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσίες της παραμεθορίου, προβλέπεται η δυνατότητα, κατά τη λήξη της απόσπασής τους, να αποκτήσουν προτεραιότητα για μετάταξη σε κενή θέση της επιλογής τους στον ίδιο κλάδο.

Με την ενδοϋπουργική κινητικότητα θα επιτρέπονται αποσπάσεις μεταξύ του υπουργείου και των νομικών προσώπων ή των γραμματειών που εποπτεύει, με απόφαση του οικείου υπουργού.

Επίσης, εισάγονται αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων ύστερα από αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται, αλλά και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

Τέλος, θα επιτρέπονται αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσία άλλου νομού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποσπάσεις εκτός νομού Αττικής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια. Μετά τη διετία θα επανεξετάζεται ενδεχόμενο αίτημα παράτασης της απόσπασης.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...