Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Με...οκταμηνίτες συμβασιούχους θέλει να καλύψει τα κενά της Δημοτικής Αστυνομίας ο Δήμος Βόλου (;) !

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου πρόκειται να καταθέσει ο δήμος Βόλου την πρότασή του στο υπουργείο Εργασίας για τις 336 προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα από το 2017.

Πρόκειται για πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανεργίας και της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Απόλυτη προτεραιότητα από το δήμο Βόλου θα δοθεί στην κάλυψη των κενών στη Δημοτική Αστυνομία, στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου και στο τμήμα Συντήρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και στοχεύει:

-Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας

-Στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών κοινοτήτων των ανέργων

-Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα έργα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν:

-Στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

-Στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών.

-Στην αναβάθμιση λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

-Στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...