Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Δημόσιο: Άδεια τέκνων έως 6 μέρες το χρόνο σε μονογονείς δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους

Την χορήγηση άδειας, με αποδοχές έως έξι (6) εργάσιμες μέρες ανά έτος, κατά περίπτωση, στους μονογονείς δημοσίους, δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων, εισάγει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατατέθηκε στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 29 του ν/σ για τη κινητικότητα, αναφέρει:

Άρθρο 29

Άδεια σε υπαλλήλους μονογονείς 
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007,
ΦΕΚ 26 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλος μονογονέας δικαιούται άδεια με αποδοχές έως έξι (6)
εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος στην περίπτωση ασθένειας
ανήλικων τέκνων.»
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α΄) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλος μονογονέας δικαιούται άδεια με αποδοχές έως έξι (6)
εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος στην περίπτωση ασθένειας
ανήλικων τέκνων.»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...