Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Δημόσιο: Αναδρομική καταβολή αποδοχών "διαθεσιμότητας" (το 75% του μισθού) σε εκπαιδευτικούς για το διάστημα από 22-3-14 έως 11-5-15

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ εγκρίνεται η καταβολή των αποδοχών της διαθεσιμότητας σε δικαιούχους εκπαιδευτικούς, που δεν είχαν καταθέσει αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και για τους οποίους δεν εκδόθηκε πράξη απόλυσης για το  χρονικό διάστημα 22-3-2014 έως 11-5-2015.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...