Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Τι πρέπει να κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί για τη διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γράφει ο δικηγόρος Θαλής Μέλφος :

Μετά τη 201/2016 πράξη του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους Δημοτικούς Αστυνομικούς του Δήμου Αθηναίων που επανήλθαν με το ν. 4325/2015, όσοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τους Δήμους τους θα πρέπει να κάνουν το εξής:

Όταν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί επέστρεψαν στους Δήμους, ο κάθε Δήμος είχε υποβάλει στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των αποδοχών τους, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και η προσωπική διαφορά. Εντούτοις, σε αρκετούς Δήμους ο Επίτροπος αρνήθηκε να τα θεωρήσει ειδικά ως προς την προσωπική διαφορά, γι’ αυτό και έπαυσε η καταβολή της. Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι Δ.Α. θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση στο Δήμο τους, με την οποία να ζητούν από αυτόν να επανυποβάλει για θεώρηση στον Επίτροπο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των αποδοχών τους με την προσωπική διαφορά που είχε αρνηθεί να θεωρήσει ο Επίτροπος, επικαλούμενοι και τη συγκεκριμένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφόσον ο Δήμος επανυποβάλει τα εντάλματα, ο Επίτροπος πλέον είναι υποχρεωμένος είτε να τα θεωρήσει (δηλαδή να τα κάνει δεκτά), είτε (αν εξακολουθεί να διαφωνεί) να απευθυνθεί στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπως έγινε στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων). Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το πιθανότερο είναι ο Επίτροπος να κάνει δεκτά τα εντάλματα. Στη χειρότερη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να τα υποβάλει στο Κλιμάκιο. Το κρίσιμο πάντως σε αυτή τη φάση είναι η επανυποβολή των ενταλμάτων στον Επίτροπο, η οποία γίνεται από το Δήμο. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να γίνει η προαναφερθείσα αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να δοθεί στο Δήμο η αφορμή και, κυρίως, η νομική επιχειρηματολογία για να επανυποβάλει τα εντάλματα.

Ως προς τα αναδρομικά: Ο Επίτροπος και το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν αρμοδιότητα μόνο να ελέγχουν τα εντάλματα πληρωμής, όχι να επιδικάζουν αναδρομικές αποδοχές, εκτός εάν τους υποβληθεί σχετικό ένταλμα. Επομένως, σε πρώτη φάση πρέπει να διευθετηθεί το θέμα της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής με την προσωπική διαφορά, δηλαδή με απλά λόγια να θεωρηθούν τα εντάλματα με την προσωπική διαφορά για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς του κάθε Δήμου. Εφόσον αυτό (όπως όλα δείχνουν) κριθεί θετικά, τότε είναι θέμα συνεννόησης με τον κάθε Δήμο το πώς θα καταβληθούν τα αναδρομικά.

Σε ό,τι αφορά τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που έχουν τοποθετηθεί σε άλλες υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Καταστήματα Κράτησης κλπ) και επίσης δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά: το πρόβλημα είναι ότι, σε αντίθεση με τους Δήμους, οι υπηρεσίες αυτές δεν συμπεριέλαβαν την προσωπική διαφορά στις αποδοχές των μεταταγέντων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών. Επομένως, δεν υπάρχουν εντάλματα πληρωμής με την προσωπική διαφορά, τα οποία να κόπηκαν από τον Επίτροπο. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την επανυποβολή των ενταλμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον με ορισμένους συναδέλφους σας από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφύγαμε στα διοικητικά δικαστήρια για τη διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...