Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Υποψήφιος πρώην Δημοτικός Αστυνομικός στις εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Καταστημάτων Κράτησης - Ενημερωτική επιστολή στο dimastin.gr

Σας παραθέτουμε την επιστολή που μας απέστειλε ο π.Δ.Α. και νυν Σωφρονιστικός υπάλληλος Βαγγέλης Λούκος: 

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια δεν σχετίζονται με συνδικαλιστικές εκλογές και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι όλων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά (πλην των Εξωτερικών Φρουρών που  υπάγονται σε διαφορετικό υπηρεσιακό συμβούλιο). Είναι δεδομένο πως οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης μέσω μίας καταδικαστέας και άδικης διαδικασίας, δεν μπορεί να είναι απομονωμένοι και αποκομμένοι από τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής τους στα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή και μη καθημερινότητα τους. Δεν είναι υπάλληλοι Β’ κατηγορίας και διεκδικούν ισότιμα στον νέο χώρο εργασίας τους την χαμένη αξιοπρέπεια που στερήθηκαν «βίαια». Παρόλη την αδικία που υπεστήκαμε από τον μαύρο Σεπτέμβρη του 2013, η αδράνεια και η άρνηση συμμετοχής στα κοινά αντί να βοηθήσει, αντιθέτως γιγαντώνει το «παράνομο» δικαίωμα κάποιων άλλων να αποφασίζουν για εμάς.  

Ζητώ την στήριξη των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν στον κλάδο Φύλαξης, δείχνοντας τη δύναμη σας. Αποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε «θύματα» και «απαλλαγές», αλλά αξιοπρεπείς εργαζόμενοι. Σε αυτά τα άθλια μπουντρούμια, σε αυτή την «τιμωρία» που κάποιοι αποφάσισαν πριν 3 χρόνια να «σαπίσουμε» οφείλουμε να τους απαντήσουμε με συσπείρωση και ενότητα. Αυτά είναι τα «όπλα» επιβίωσης μας.  Γιατί ο αγώνας δεν γίνεται μόνο έξω αλλά και μέσα από τα «τείχη».  Δέχτηκα να συμμετέχω σε ένα μεικτό και κομματικά ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και έχω εκλεγεί πριν 1 χρόνο στο Δ.Σ. του Σωματείου Υπαλλήλων της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού με την Ανεξάρτητη Κίνηση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων , ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη φωνή μας να ακουστεί δυναμικά, χωρίς να αναλωθεί σε γραφικές και κυρίως απομονωτικές κινήσεις χωρίς πραγματικό όφελος για την εργασιακή μας υποομάδα που αποτελεί μία πραγματικότητα. Ένα ψηφοδέλτιο μίας παράταξης που από την πρώτη στιγμή έδωσε «οξυγόνο» και υγιή στήριξη στην διεκδίκηση μίας σειράς αδικιών που είχαμε υποστεί ως πΔΑ (ΜΤΠΥ, Προσωπική διαφορά, Αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας), αλλά και άλλων υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού γενικότερα,  σε αντίθεση με κάποιους άλλους δήθεν έμπειρους και παλιούς συνδικαλιστές που δεν ήθελαν καν να ακούσουν τα προβλήματα μας και γύριζαν το κεφάλι αδιάφορα! Διάλεξα τον δρόμο της ρεαλιστικής προσέγγισης χωρίς να απολέσω κανένα από τα διεκδικήματα μας. Ζητώ την ψήφο σας και μέσω αυτής την ανάδειξη της φωνής σας. Μιας φωνής δίκαιης και ίσης προς κάθε κατεύθυνση που απαιτεί δικαιοσύνη.   

Ζητώ να δείξετε τη δύναμη σας!   

ΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
Υποψήφιος με την Ανεξάρτητη Κίνηση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων (Α.Κ.Σ.Υ.)
Πρώην Δημοτικός Αστυνομικός Δήμου Αθηναίων
ΔΕ Φύλαξης  Κ.Κ. Κορυδαλλού
Γεν. Γραμματέας Σωματείου Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής ΚορυδαλλούΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι εκλογές  θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθ. Δικαιωμάτων και την ημέρα εκείνη μπορούν να ψηφίσουν οι υπάλληλοι που η υπηρεσία τους εδρεύει στην Αττική.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι υπάλληλοι ασχέτως αν είναι γραμμένοι στα σωματεία των υπηρεσιών τους ή όχι. 

Οι συνάδελφοι των επαρχιακών φυλακών θα πρέπει μέχρι τέλη Νοεμβρίου να αποστείλουν συστημένα (για να εξασφαλίσουν την αποστολή της ψήφου τους…) το ψηφοδέλτιο μέσα στον σφραγισμένο φάκελο που θα παραλαμβάνουν από τις κατά τόπους  γραμματείες, στην: 
"     Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθ. Δικαιωμάτων «Για τις εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου».  Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα     "
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια θα ανοιχθούν την 10η Δεκεμβρίου κατά την καταμέτρηση.  Προσοχή, δεν γράφουμε πάνω στον φάκελο με το ψηφοδέλτιο το όνομα του αποστολέα! (η ψήφος είναι μυστική) Η αποστολή του σφραγισμένου φακέλου θα γίνεται με χρήση μεγαλύτερου ταχυδρομικού φακέλου. Αν επιθυμούν πολλοί συνάδελφοι να τα αποστείλουν μαζικά με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούν επίσης να το κάνουν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...