Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Τι γίνεται με αποδοχές σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού λόγω πλαστoύ τίτλου (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με την παροχή οδηγιών για επίλυση ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης.


Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...