Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας : Με τροχοσφικτήρες θα τιμωρεί πλέον την αντικοινωνική στάθμευση η Δημοτική Αστυνομία

► Διαβάστε παρακάτω το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας :

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η Δημοτική Αστυνομία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συμφώνα με το Ν.3731/2008, άρθρο 1, παρ. 1, περ.8, ξεκίνησε την έναρξη ελέγχων παραβάσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων στα όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, βάσει του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα αυτές που χρήζουν αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας όπως για παράδειγμα αποκλεισμός ράμπας ΑΜΕΑ, διάβασης πεζών, κ.α. σε συνδυασμό με τη βεβαίωση της παράβασης στάθμευσης και την επιβολή χρηματικού προστίμου θα ακινητοποιούνται τα οχήματα αυτά με τη χρήση ειδικών μηχανισμών (τροχοσφιγκτήρες) όπως ορίζεται στο άρθρο 34, παρ. 8, του Κ.Ο.Κ.

Τα διοικητικά πρόστιμα θα καταβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 – 13:30, στο Ισόγειο του Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνος (Λ. Δεκελείας 97, Ν. Φιλαδέλφεια) στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τηλ. 2132049099-101).

Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος οι οδηγοί θα επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (Τηλ. 2132049142 – 3), αφού προηγουμένως έχουν καταβάλει το αντίτιμο της παράβασης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...