Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Έγγραφο Π.Ο.Π.Π.Υ.Δ.Τ στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. με θέμα : Εκτέλεση υπηρεσίας του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού


ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο
          κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ 

Κύριε Αρχηγέ,
    
  Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.:  1277/17/760283 από 13/4/2017 σχετική, αναφορικά με την απασχόληση του πρώην ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού που εντάχθηκαν με ανέκκλητη δήλωση τους  στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. , περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες ότι σε πολλές περιπτώσεις το εν λόγω προσωπικό εκτελεί καθήκοντα πέραν των όσων έχουν καθοριστεί.

 Τα καθήκοντα του σκοπού κρατητηρίων ή καταστήματος, η  μεταγωγή κρατουμένων ή ψυχασθενών, η οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και η εκτέλεση υπηρεσίας εκτός των προβλεπομένων στο Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ωραρίων ενέχουν το στοιχείο της επικινδυνότητας και επιπροσθέτως αντίκεινται στις διατάξεις του άρ. 26 του ν. 4456/2017 (φεκ 24 τ. Α΄) και του αρ. 19 ν. 4325/2015 (φεκ 47 τ. Α΄).

  Η σύνδεση της κατάταξης του προαναφερθέντος προσωπικού, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης – πρακτικής άσκησης όσων επέλεξαν την ένταξη τους στους ειδικούς φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ., συνιστά μια ιδιότυπη ομηρία και αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα κατά την άσκηση των καθημερινών καθηκόντων τους με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την υπηρεσία.

  Θεωρούμε απαραίτητο να επιληφθείτε και να δώσετε άμεσα τις αναγκαίες εντολές, όσον αφορά την απασχόληση και το ωράριο εργασίας του εν λόγω προσωπικού, στους προϊσταμένους των υπηρεσιών  που έχουν τοποθετηθεί, στη βάση των καθηκόντων και του πλαισίου λειτουργίας του πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.
                                                                       

Για το Δ.Σ.
                 

                             Ο Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας
                                                                                                                                                                           Γεώργιος Κολοβός                        Μαργαρίτα Κολοβού

poppydt.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...