Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Aποκλειστικό : Το -βασικό- σκεπτικό των απορριπτικών αποφάσεων των διοικητικών εφετείων για την επιστροφή των π.Δ.Α. στις επανασυσταθείσες Δημοτικές Αστυνομίες

Πραγματικά, δε μας κάνει εντύπωση που κανένας δικηγόρος δεν μας ενημέρωσε (ώστε να ενημερώσουμε και μεις με τη σειρά μας εσάς) στέλνοντάς μας κάποια από τις -copy paste-  απορριπτικές αποφάσεις των διοικητικών εφετείων για την επιστροφή των π.Δ.Α. που προσέφυγαν δικαστικά, στις επανασυσταθείσες Δημοτικές Αστυνομίες. Όταν όμως βγαίνει κάποια θετική, για τους εργαζομένους, απόφαση, γίνεται πανηγύρι στο διαδίκτυο! Αυτά βεβαίως είναι γνωστά σε όλους μας.

Παρόλα αυτά όμως, το Dimastin.gr κατάφερε να εντοπίσει μια από αυτές τις αποφάσεις και να σας παραθέσει το "ζουμί" της. Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης δηλαδή. Διαβάστε το παρακάτω και κρίνετε εσείς αν τα επιχειρήματα είναι σοβαρά ή "της πλάκας" :
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4325/2015, επανασυστάθηκε μεν ο κλάδος της Δημοτικής Αστυνομίας, πλην όμως δεν επανασυστάθηκαν στο σύνολο τους οι αρχικές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, παρά μόνο εκείνες που προέκυψαν από την κατάργηση των θέσεων που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ'αριθμ.6000/2/5250/8-π' από 12/12/2014 απόφαση του Προισταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α και είχαν στελεχωθεί από πρώην δημοτικούς αστυνομικούς και ορίστηκε ότι τις ανασυσταθείσες με το άρθρο 19 του ν.4325/2015 θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας δύνανται να καταλάβουν, κατόπιν αιτήσεως τους και σύμφωνα με τις οριζόμενες σ'αυτές προυποθέσεις : α) οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που κατείχαν στην Ελληνική Αστυνομία τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία ( παρ.2περ.α,β) και β) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν είχαν καταλάβει θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατατάξεως και διαθέσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ιδίου νόμου( παρ.2περ.γ).Με τις διατάξεις, δηλαδή, αυτές δεν παρασχέθηκε η δυνατότητα επανόδου στην αρχική οργανική τους θέση, μεταξύ άλλων, και στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατατάξεως και διαθέσεως και έχουν αναλάβει πλέον υπηρεσία σε άλλες θέσεις του Δημοσίου. 
Περαιτέρω, οι ως άνω ρυθμίσεις του άρθρου 19 ν.4325/2015 περί επανασυστάσεως μέρους-και όχι του συνόλου-των αρχικών οργανικών θέσεων δημοτικών αστυνομικών και αποκλεισμού της ως άνω κατηγορίας δημοτικών αστυνομικών, δεν προσκρούουν στο άρθρο 103 παρ.4 του Συντάγματος. Τούτο διότι, η συνταγματική προστασία της μονιμότητας αφ'ενός δεν εξικνείται έως την δέσμευση του νομοθέτη, σε περίπτωση μεταβολής των αντιλήψεων του ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας, να επανασυστήσει το σύνολο των θέσεων που καταργήθηκαν και αφ'ετέρου διότι δεν συνεπάγεται, εν προκειμένω, την αναβίωση του δικαιώματος της προαναφερθείσης κατηγορίας πρώην δημοτικών αστυνομκών επί των επανασυσταθεισών θέσεων, λόγω της συντελεσθείσης, μετά από αίτηση, μετατάξεως τους, η οποία αναλύεται θεωρητικώς σε απόλυση από μια θέση και διορισμό σε ομοιόβαθμη θέση άλλης υπηρεσίας της Διοικήσεως (πρβλ,Δ.Ε.Α. 429/2017)  
Επειδή, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις και όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη της παρούσας, το αίτημα περί επαναφοράς των αιτούντων στις επανασυσταθείσες θέσεις που κατείχαν στη Δημοτική Αστυνομία του εν λόγω Δήμου, νομίμως απορρίφθηκε με τις προσβαλλόμενες πράξεις, κατ'επίκληση των προδιαληφθεισών διατάξεων του άρθρου 17 ( παρ.2) και 14 παρ.1 του ν.4325/2015.Περαιτέρω, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του άρθρου 103 παρ.4 του Συντάγματος, καθ'όσον από το άρθρο αυτό δεν απορρέει δικαίωμα των αιτούντων να καταλάβουν υποχρεωτικά θέση στη Δημοτική Αστυνομία, εφ'όσον, ως προελέχθη, δεν επανασυστάθηκαν στο σύνολο τους οι αρχικές οργανικές θέσεις του κλάδου της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά μόνο εκείνες που προέκυψαν από την κατάργηση των θέσεων που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία, στην οποία δεν είχαν τοποθετηθεί οι αιτούντες. Επομένως, εφ'όσον δεν είχαν συσταθεί εκ νέου οι οργανικές τους θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία, δεν ανεβίωσε και το δικαίωμά τους στην θέση αυτή, βάσει της επικαλούμενης από αυτούς συνταγματικής διατάξεως.

Σχόλιο dimastin: 

Συνεπώς, όπως φαίνεται όλα έγιναν νομίμως. Κατάργηση, διαθεσιμότητα, ξεσπίτωμα, κολοβή επανασύσταση, όλα νόμιμα και ηθικά. Οι δημοτικοί Αστυνομικοί τελικά είχαμε άδικο σε ΟΛΑ και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε και συγγνώμη από Σαμαράδες, Μιχελάκηδες, Μητσοτάκηδες, Κατρούγκαλους, Βερναρδάκηδες κτλ. που διαμαρτυρηθήκαμε... 

Α ναι! Υπήρξαν και κερδισμένοι! Οι δικηγόροι "μας" φυσικά και όλοι αυτοί οι π.Δ.Α. που δεν ήθελαν ποτέ να είναι Δημοτικοί Αστυνομικοί. Ελάτε τώρα, όλοι ξέρουμε ποιοί/ποιές είναι. Ζουν ανάμεσά μας.

1 σχόλια :

Dim Kat είπε...

Κρίμα...μόνο κρίμα! κάποιοι πλήρωσαν πανάκριβα αυτού του είδους τα κυβερνητικά παιχνιδάκια...πιόνια στα χέρια τους βρεθήκαμε! Εσείς οι νέοι: προσοχή στους όψιμους σωσίες σας! να είστε καλά! από υγεία!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...