Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Επιστολή Μπουτάρη προς τους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης - Προτείνει μεταξύ άλλων την ανταποδοτικότητα των εσόδων (επιβληθέντα πρόστιμα) της Δημοτικής Αστυνομίας

Επιστολή με τις προτάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης επί του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, απέστειλε σήμερα ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης προς τους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης των κομμάτων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πλην της Χρυσής Αυγής.

Με την επιστολή του, ο κ. Μπουτάρης επιζητεί την προώθηση των προτάσεών του ως τροπολογίες κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. Οι προτάσεις αυτές, καθώς και άλλες είχαν κατατεθεί, πέρα από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών, και στα θεσμικά συλλογικά όργανα των ΟΤΑ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), σε προηγούμενο στάδιο της συζήτησης, της επεξεργασίας και της διαβούλευσης επί του πολυνομοσχεδίου.

Στις προτάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μέτρα άμεσης ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας, για τη χορήγηση αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου από μεγάλους δήμους με ιστορικό κέντρο καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΠ.

Προτάσεις για δημοτική αστυνομία

Προτείνεται να αναδιαμορφωθεί νομοθετικά η έννοια των επιβαλλομένων από τη δημοτική αστυνομία προστίμων, ώστε αυτά να προσλάβουν ανταποδοτικό χαρακτήρα καθιστώντας δυνατή τη χρήση των σχετικών ποσών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της δημοτικής αστυνομίας και, κυρίως, για την πρόσληψη νέων δημοτικών αστυνομικών. Επιπλέον, ισχυρίζεται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η ανταποδοτική αυτή διάσταση των εσόδων θα προσδώσει την αναγκαία ευελιξία στις διαδικασίες πρόσληψης νέων δημοτικών αστυνομικών, καθώς θα τις απαλλάξει από δεσμεύσεις απορρέουσες από τους σημερινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο

Ως προς τη χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου από μεγάλους δήμους με ιστορικό κέντρο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: τις μεν άδειες υπαιθρίου στασίμου εμπορίου τις χορηγεί με απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, ενώ τις άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας. Αυτή η διαφοροποίηση, τονίζει ο κ. Μπουτάρης, έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν η τοπική δημοτική αρχή να καταλήγει να χάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας επί των υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, αφ’ ετέρου δε τα προβλήματα ανταγωνισμού και διενέξεων μεταξύ πλανοδίων από τη μια και στασίμου εμπορίου και εμπορικών καταστημάτων από την άλλη, στο κέντρο της πόλης, να έχουν κορυφωθεί.

Υπό αυτό το σκεπτικό, προτείνεται

α) η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου να περιέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο (όπως και στη περίπτωση των αδειών υπαιθρίου στασίμου) 

β) πέραν της δυνατότητας του δημοτικού συμβουλίου να καθορίζει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση του υπαιθρίου στασίμου εμπορίου με κανονιστικές αποφάσεις, να προστεθεί η δυνατότητα με όμοιες αποφάσεις να αποκλείεται ή να περιορίζεται η άσκηση του υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου σε συγκεκριμένες ζώνες ή περιοχές του δομημένου αστικού περιβάλλοντος της πόλης, ιδίως δε στο ιστορικό κέντρο ή στους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους του παραλιακού της μετώπου, όπου και συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος περιπατητών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί ενδεχομένως να περιορίζεται σε Δήμους με μεγάλο πληθυσμό ή με προστατευόμενο ιστορικό κέντρο.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ως προς τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, προτείνεται να καταργηθεί η ισχύουσα διάταξη που προέρχεται από μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπήρχε μόνο ένα ΚΕΠ ανά ΟΤΑ και επιβάλλει αυτό να διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης με δύο «οριζόντια τμήματα». Αυτό δεν μπορεί να ισχύει πλέον για μεγάλους Δήμους, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούν αυτή τη στιγμή έξι ΚΕΠ. Η δομή λειτουργίας των ΚΕΠ κάθε Δήμου θα πρέπει να μην υπάγεται σε οριζόντιες διατάξεις του Υπουργείου, αλλά να αποφασίζεται από τους οικείους ΟΤΑ, ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση, τις δυναμικές ανάγκες τους και το διοικητικό μοντέλο τους.

1 σχόλια :

Jkaryst είπε...

Ο Μπουταρης ΠΑΝΤΑΠΆΝΤΑ ρεαλιστής !!
Ο Δ.Α. του ΣΑΜΑΡΑ! Ποτέ θα μας Αριάδνη την γωνιά ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...