Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Η πολυαναμενόμενη ερμηνευτική εκγύκλιος για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 - Τι αναφέρει για το άρθρο 99 «Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών – Άρση δυσµενών συνε̟πειών α̟πό τη διαθεσιµότητα και την υ̟ποχρεωτική κινητικότητα»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...