Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Καθ’ οδόν για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας - Καθυστέρηση των ΟΤΑ

Για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας ετοιμάζεται η αρμόδια επιτροπή και το επιτελείο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ο. Γεροβασίλη, προκειμένου να πληρωθούν τα κενά στις οργανικές θέσεις και να επιτευχθούν οι στόχοι αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του Δημοσίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του epoli.gr.

Η έναρξη του δεύτερου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο έτος, ωστόσο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητά από όλους τους φορείς του Δημοσίου, που δεν έχουν υποβάλει περιγράμματα θέσης και ψηφιακά οργανογράμματα, να προχωρήσουν στις οριζόμενες ενέργειες. 

Πρόκειται για τα υπουργεία που δεν συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο κινητικότητας, τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Αξιοσημείωτο είναι ότι στους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων, όπως και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ οφείλουν οι διευθύνσεις προσωπικού να καταρτίσουν περιγράμματα θέσεων και οργανογράμματα.

Στην πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζεται ότι “η μη ένταξη ενός φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς”. Σκοπός, όμως είναι να υπάρξει ομοιομορφία στη σύνταξη των περιγραμμάτων θέσης, προκειμένου να μπορούν να δημιουργηθούν αντιστοιχήσεις.

Σκοπός, δηλαδή, είναι ένας διοικητικός υπάλληλος υπουργείου με συγκεκριμένα προσόντα και καθήκοντα να μπορεί να μετακινηθεί είτε σε άλλο υπουργείο είτε σε θέση Δήμου ή Περιφέρειας, όπου υπάρχει κενό και η υπηρεσία να μπορεί να τον αξιοποιήσει. Μέχρι στιγμής, η έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων περιγραμμάτων θέσης δυσκόλευε τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις και βέβαια δημιουργούσε προϋποθέσεις συναλλαγής.

Στον δεύτερο κύκλο κινητικότητας αναμένεται να συμμετάσχουν τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εργασίας, Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας, Οικονομίας, Οικονομικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού. Πρόκειται για τα υπουργεία που δεν είχαν ολοκληρώσει τα περιγράμματα θέσεων και συνεπώς δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση κινητικότητας. Να σημειωθεί ότι μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει από τους ΟΤΑ στην κατάρτιση και αποστολή περιγραμμάτων θέσης στην Επιτροπή Κινητικότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι, στον πρώτο κύκλο κινητικότητας συμμετείχαν τα υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών & Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Τουρισμού, όπως και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...