Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Δημόσιο - Προϋπολογισμός 2018: Στενός κορσές σε μισθούς των Δ.Υ - Όρια στις υπερωρίες (εγκύκλιος Υπ.Οικ.)

Να εκτελεστεί με την μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς περίπτωση εκτροχιασμού από στόχο του πλεονάσματος 3,5% ο προύπολογισμός του 2018, ζητά σε 34σελιδη ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Γι’ αυτό ζητά να δοθεί «ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίου στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, αφού σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται  τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».

Συντάξεις και ληξιπρόθεσμα

«Το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης θα εξακολουθήσει να υλοποιείται και εντός του 2018, καθώς προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30ή Ιουνίου 2018» αναφέρεται επίσης στην εγκύκλιο Χουλιαράκη και προστίθεται: «Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ, των υπουργείων και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι πιστώσεις και οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό, καθώς και να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το ΓΛΚ».

Στενή παρακολούθηση των αποδοχών

Παράλληλα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρεται εκτενώς στις δαπάνες μισθοδοσίας, τονίζοντας ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά: «Όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Όρια στις υπερωρίες

Επίσης, ο κ. Χουλιράρκης καθιστά σαφές ότι «στον αριθμό των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά – πέραν του κανονικού ωραρίου -προσωπικό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και το προσωπικό των λοιπών φορέων η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του Τακτικού Προϋπολογισμού, τίθενται περιορισμοί (όρια). Το ποσό της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο δαπανών που μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών», προσθέτει.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...