Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

«Ανοικτό» προαπαιτούμενο η κινητικότητα στο Δημόσιο

Η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην κινητικότητα. Δεδομένου ότι ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις στην αξιολόγησησε κάποια υπουργεία η κινητικότητα είναι ακόμη στην αρχή.
Η κινητικότητα με τη σειρά της αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο και για την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο. Αν και έχουν υπογραφεί τα προεδρικά διατάγματα για τους νέους οργανισμούς των υπουργείων, τα νέα οργανογράμματα τα οποία φέρνουν ανακατατάξεις στις δομές ακόμη υλοποιούνται.
Για παράδειγμα, αν μια γενική διεύθυνση έχει καταργηθεί, ο γενικός διευθυντής θα πρέπει να απορροφηθεί σε άλλη διεύθυνση, ενώ ακόμη και αν δεν υπάρξει κατάργηση διεύθυνσης, ο γενικός διευθυντής θα πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου στη θέση που καλύπτει προκειμένου να επικυρωθούν και τυπικά τα νέα οργανογράμματα.
Στη βάση αυτή η Διαύγεια έχει κατακλυστεί τις τελευταίες ημέρες με προκηρύξεις θέσεων γενικών διευθυντών υπουργείων. Βάσει του Μνημονίου, το σύνολο των φενικών διευθυντών στο Δημόσιο θα έπρεπε να έχει επιλεγεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017. Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα έπρεπε να έχουν επιλεγεί οι νέοι διευθυντές τμημάτων, ενώ οι νέοι προϊστάμενοι θα έπρεπε να έχουν αναλάβει καθήκοντα μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό έχουν υπάρξει αποκλίσεις.
Τέλος, τα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, έχουν να κάνουν με τη δομή του φορέα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...