Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Βόλος : «Επιστρέφει» μετά από 5 χρόνια η Δημοτική Αστυνομία!

Ηταν 22 Σεπτεμβρίου 2013 όταν η Δημοτική Αστυνομία Βόλου αποδεκατιζόταν από προσωπικό. Από τους 40 υπαλλήλους που απασχολούνταν στην Υπηρεσία μόλις οι πέντε απέμειναν και οι υπόλοιποι βγήκαν σε διαθεσιμότητα - κινητικότητα, που τότε είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Επί πέντε συνεχόμενα χρόνια η Δημοτική Αστυνομία είναι αποδεκατισμένη, αδυνατώντας λόγω έλλειψης προσωπικού να επιτελέσει το έργο της. Εμφανής είναι η απουσία της από τους δρόμους όπου οι σποραδικές επιδρομές δεν αρκούν για να λύσουν το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης σε δρόμους, λεωφορειόδρομους και πεζοδρόμους.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Μετά από πέντε χρόνια η Δημοτική Αστυνομία ετοιμάζεται να ενισχυθεί με προσωπικό και μάλιστα δημοτικούς αστυνομικούς που στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας - κινητικότητας είχαν απορροφηθεί σε θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου, Θάνο Θεοδώρου, με εγκύκλιο που παραλήφθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα δίνεται βάσει Νόμου, η δυνατότητα σε όσους υπηρετούν στα σωφρονιστικά καταστήματα και προέρχονται από τη Δημοτική Αστυνομία, με μία απλή αίτηση να επιστρέψουν σε αυτή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: 
«Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016(Α’ 224) δύνανται με αίτησή τους, να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α’ 26), με αίτηση που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. 

Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Το προσωπικό της παρ. 1 μετατάσσεται στον Δήμο, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 4172/ 2013 (Α’ 167), συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς».
Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδώρου, στη Δημοτική Αστυνομία Βόλου καταφράφονται 35 οργανικά κενά. Ήδη μάλιστα πρώην δημοτικοί υπάλληλοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν αιτήσεις επιστροφής. Τις αιτήσεις τους για επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία έχουν ήδη καταθέσει 13 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που σήμερα υπηρετούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Ο Δήμος έχει διαβιβάσει τα αιτήματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου αν δεν επηρεάζεται το 50% κάλυψης των θέσεων στα σωφρονιστικά να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στη Δημοτική Αστυνομία.
Με την επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών, αναμένεται να καλυφθεί σημαντικό μέρος των κενών οργανικών θέσεων και η παρουσία της Υπηρεσίας στους δρόμους να γίνει αισθητή με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...