Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Επείγον έγγραφο του Υπ.Δικ. προς τους προϊσταμένους των κ.κ. για την «αμελλητί» αποστολή όλων των αιτημάτων-ερωτημάτων στο Υπ.Δικ. προς απάντηση

Δείτε το έγγραφο με ημερομηνία 8/8/2018 (πριν δηλαδή της δημοσίευσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/8/2018) :


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...