Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Τροπολογία για την αύξηση των ημερών αδείας ασθένειας τέκνων για τρίτεκνους-πολύτεκνους

Την τροποποίηση διατάξεων του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τη διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Πιο συγκεκριμένα, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους η άδεια ασθενείας τέκνων καθορίζεται σε 7 εργάσιμες ημέρες ανά ημερ. έτος από 5 ίσχυε μέχρι τώρα, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε 10 από 5 που ίσχυε μέχρι τώρα και τέλος, για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η συγκεκριμένη άδεια αυξάνεται κατά 2 ήμερες και φτάνει τις 8 ανά ημερολογιακό έτος από 6 που ήταν έως τώρα.

► Ολόκληρη η τροπολογία παρακάτω :


Πηγή : dimastin.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...