Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Έκδοση από τον ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 6Κ/2018!

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων πενήντα επτά (557) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Μαρτίου 2019 έως και την πάροδο της 18ης Μαρτίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

Πηγή : www.asep.gr

1 σχόλια :

Μάκης Δημάκης είπε...

Θρίαμβος.... Έξι χρόνια μετά την ανωμαλία μαλαΚουλη επιστροφή σε ομαλες συνθήκες Εργασίας. Η χαρά μου είναι διπλή γιατί κ φεύγουμε κ οι συνάδελφοι των φυλακών θα δουν άσπρη μέρα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...