Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Στο Φ.Ε.Κ. Β' 4177/15-11-2019 η αναμενόμενη ΚΥΑ για τον αντικαπνιστικό νόμο


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β' 4177/15-11-2019, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 και τίτλο : 
«Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολήςτων προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Στην απόφαση, εκτός των άλλων διατάξεων, αναφέρεται ρητά ότι : 

«Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατανέμονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ακολούθως:


- σε ποσοστό 40% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
201 Κωδικό Καπνού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη
προγραμμάτων δημόσιας υγείας,
- σε ποσοστό 30% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1007 του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανταποδοτική 
υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού μηχανισμού
της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης,
- σε ποσοστό 20% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1043.201.0000000 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
- σε ποσοστό 5% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1041.401.0000000 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και αποδίδονται στο Λιμενικό σώμα, και
- σε ποσοστό 5% στον αριθμ. ΑΛΕ 2910601007 ΕΦ
1045 του Υπουργείου Τουρισμού.»

► Διαβάστε την Κ.Υ.Α. ΕΔΩ.Θυμίζουμε:ΕΔΩ, ο αντικαπνιστικός νόμος υπ' αριθ. 3868 (ΦΕΚ Ά 129/03-08-2010)ΕΔΩ, ο τελευταίος αντικαπνιστικός νόμος ο οποίος ουσιαστικά τροποποιεί άρθρα του ν. 3770 (ΦΕΚ Α' 262/23-12-2008) με τίτλο «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.» επιβάλλοντας την απαγόρευση του καπνίσματος, εκτός των άλλων, σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.Πηγή : Dimastin.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...