Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Στο ΦΕΚ Α'53/11-03-2020 ο ν. 4674 με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Δείτε/κατεβάστε από ΕΔΩ τον ν. 4674 με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που εμπεριέχει πολλές και σημαντικές διατάξεις που αφορούν τους υπαλλήλους των ΟΤΑ. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...