Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020

Από τα 68 στα 72 (το έτος 2066) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης...

Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του ασφαλιστικού - Την επόμενη δεκαετία (2021 και 2030) η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά έναν χρόνο. Δηλαδή, στα 68 έτη για πλήρη σύνταξη και στα 63 για μειωμένη. Σήμερα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο έτος (συμπληρωμένο) και το 62ο για μειωμένη, με 40 έτη ασφάλισης

To εφιαλτικό σενάριο αύξησης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα στα 72 «φωτογραφίζει» η αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με την αρχή μάλιστα να γίνεται εντός της επόμενης πενταετίας με το όριο να αυξάνεται στα 68 έτη μέσα στο 2024.

Η αναλογιστική μελέτη σε μεγάλο βαθμό είναι η ίδια που συνόδευε την προηγούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση και αποτυπώνει σε έναν βαθμό τις δυσοίωνες προοπτικές του ασφαλιστικού συστήματος τη συγκεκριμένη περίοδο. Με την ανεργία στο 25% τα ασφαλιστικά ταμεία (που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ) να παρουσιάζουν έλλειμμα σχεδόν 2 δισ., παρά τις περικοπές συντάξεων έως και 40% που είχαν προηγηθεί την πενταετία 2010 - 2015.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εντός των επομένων δέκα ετών, μεταξύ 2021 και 2030, η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά έναν χρόνο. Δηλαδή στα 68 έτη για πλήρη σύνταξη και στα 63 για μειωμένη. Σήμερα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο έτος (συμπληρωμένο) και το 62ο για μειωμένη, με 40 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, σημείο αναφοράς είναι η ηλικία των 65 ετών κατά τις σχετικές προβλέψεις της Eurostat. Και η έναρξη της διάταξης βρίσκει εφαρμογή στις αναλογιστικές προβολές το έτος 2024. Το επίσης όχι και τόσο μακρινό 2036 το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανεβεί περαιτέρω, στα 69 έτη, και θα αυξάνεται κατά ένα ακέραιο έτος, το 2045, φθάνοντας τα 70, το 2057 (στα 71) και το 2066 που θα φθάσει τελικά το 72ο έτος ηλικίας των ασφαλισμένων.

Η μελέτη βασίζεται στην κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού ως αποτέλεσμα της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και στη μείωση του δείκτη γονιμότητας, κάτι ωστόσο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλες ανεξαιρέτως της χώρες της Ε.Ε.

Ωστόσο, τα ασφαλιστικά ταμεία, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται στα ίδια οικονομικά επίπεδα με τη χώρα μας κινδυνεύουν όχι τόσο από τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση των γεννήσεων, αλλά από τη δραματική αύξηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Σύμφωνα με την πιο επικαιροποιημένη μελέτη των καθηγητών κυρίων Ρομπόλη και Μπέτση προκύπτει ότι κατά τη μνημονιακή περίοδο 2009-2018 η μείωση του αριθμού των πλήρως απασχολουμένων, η αύξηση του αριθμού των μερικώς απασχολουμένων και η συντελούμενη μείωση των αμοιβών της πλήρους και της μερικής απασχόλησης έχουν ως αποτέλεσμα μια ετήσια μείωση των εσόδων του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) κατά 1,3 δισ. ευρώ ή 16% των συνολικών εσόδων του ΣΚΑ από εισφορές.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...